Öküz - Boğa

 •  

  Birinci Yorum:

  Hititlerde boğa kadını sembolize eder. Gücü simgeler. Bu işaret ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini, tapınakları, güçlü ve statüsü yüksek insan mezarlarını simgeler. Boğa aynı zamanda türeyişin  sembolüdür. Hitit kadınları türeyişi simgelerler. Türün devamını anlatmak için  boğa sembolü seçilmiştir.
  Ancak define veya saklantı malzemelerinin bulunduğu yere ait bir işaret olarak da kullanıldığı görülmektedir. Romalılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır.

  İkinci Yorum :

  Birbirine bakan iki öküz (buzağı) kesin define işareti olarak görülür. Gömü işaretin bulunduğu yerde ayakların baktığı - yani ayak altı- yerdedir. Ayrıca çok değerli bir gömü olduğu söylenir. Ayrıca inek şeklinde memelerin kırılması önerilir. Öküzün küçük su döktüğü alan gözden geçirilmeli. (Ancak kırma işini önermiyoruz.)

  Üçüncü Yorum :
  Yunan mitolojisinde Posiedon tanrısını simgeler. Güç ve koruma anlamlarıyla anılır. Anadolu'nun birçok yerinde bu inanış halen devam etmektedir. Mezar süslemesi olabilir. Bazen stellerde de kullanılmıştır. Ancak bazen süs olarak kullanıldığı da görülür.