Ok İşaretleri

  • Oklar dört çeşitte görülebilir. Ancak Türk Boyları da bu okları damga şeklinde  kullanmışlardır. Okların define olup olmadığına dair bölgenin tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Ok savaş silahı ve yön belirtme işaretidir. Türklere ait değilse kesin definedir.

    Ok kısa ise ok yönünde yakın bölgeler, ok uzunsa ok yönünde uzak bölgeler araştırılır. Bazen de yardımcı işaret olarak kullanılmış olup, bazende yanıltmak için kullanılmıştır. Anca genel anlamda yön ve uzaklık bildirdiklerini söylersek yerinde olur.


    Başka Bir Yorum :
    Ok yönüne veya aksi yönde 20 adım atılmalıdır. (Yaklaşık 12 mt. 40 cm.)