Blog

 • Zincir

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Zincir halka : Define İşareti halkada geçirilmiş halkaların her biri bir adım ifade eder. Adım ölçüsü burada 78 cm. olarak alınız. Emanetin yönü iki uçtan birinde farklı yapıdaki halkadır.

 • Zarf

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Yerleşim yerine işarettir. Bu bölgede yaşam olduğunu göstermektedir. Define figürü olarak net bir şey söylemek mümkün olmamıştır. Hristiyanlık ile ilgili bir figür olduğu, misyonerlik ifade ettiği, yer yer kutsal kitabı sembolize ettiği söylenebilir. An...

 • Yılan

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    -Yeryüzündeki hemen hemen tüm tradisyonlarda yer etmiş bir semboldür. Yılan sembolizminin işlendiği tüm inanışları ve mitleri tek tek saymak olanaklı değilse de, bu sembolün kullanıldığı tradisyonlara birkaç örnek verilebilir:-Musevilik, Hıristiyan...

 • Üzüm

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Birinci Yorum:Üzüm elmas, mücevher ve değerli taşları simgeler. Kadın mezarı anlamında da kullanılır. Çok ama çok değerli olduğundan çok sık rastlanan bir işaret değildir.İkinci Yorum :Çok ilgi çeken bir define işaretidir. Bizans ve daha es...

 • Üçgen - Üçgen Oyma - Üç Noktalı Üçgen

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Birinci Görüş :Üçgenin açıları birbirinden farklı olabilir. Açılar ölçülmeli farklı olan açı yönünde araştırma derinleştirilmeli.İkinci Görüş :Allah, Cebrail ve Hz.İsa ya emanet edilen birşeydir. Bir defineye i...

 • Terazi

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Esnaf ya da tüccar gömüsüdür, Gömü değerlidir.  Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır. Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi (dili) size fikir kazandırır. Di...

 • Tavuk Ve Civcivli Tavuk

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  İşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri, yapılan figürün özellikleridir. Tek tavuğun baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretli kaya varsa kayanın altına bakılır. Tümsek varsa  burası kazılır. Çukur varsa ç...

 • Tabanca

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Birinci Görüş :25 adım  ön tarafından  doğal  yapıya aykırı  nesneler aranmalıdır. Patlamamış tabanca: Osmanlı dönemi gömüsüdür. Yaklaşık ölçüyle namlu istikametinde 26 - 27 metredir. Patlamış tabanca ise 44 - 45 ...

 • Sulu - Susuz Çeşme

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Çeşmeler öncelikle araştırılması gereken yerler olarak bilinir. Kurumuş da olsa çevresi mutlaka iyice araştırılmalıdır. Çeşme üzerinde işaret olup-olmadığı araştırıldıktan sonra çeşmenin arkasında ve yanlarında farklı bir taş aranmalıdır. Sabir kaya varsa bu &ou...

 • Sayısal İşaretleri

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Define işaretlerinin  hemen yanlarında bir işaret daha varsa, bunlar mutlaka sayısal değerlerdir. Defineye ne kadar mesafe içinde ulaşılacağını ne kadar derinlikte olduğunu gösterir.     Başka Bir Yorum :Sembol sözcüğü etimolojik olarak Latince Symbolum...

 • Salyangoz

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Mevsimsel yenilenmenin, yani yeniden doğuşun bütün devirlerde simgesi olmuştur.Daidalos tarihte ilk defa sarmal özellikler taşıyan ve labirent biçimli bir sarayı plan halinde kralına sunan kişidir. Kral bu plandan çok memnun olur ve hemen inşasını ister.Esrarlı...

 • Papaz

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Örnek resimde papazın boynundaki madalya, baktığı ya da işaret ettiği yön  önemlidir. İtinalı bir  çalışma  yapılmalıdır.        Adam resminin başı etrafında daire varsa, haç varsa Hıristiyan azizi resmidir. Kilise resmid...

 • Öküz - Boğa

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Birinci Yorum:Hititlerde boğa kadını sembolize eder. Gücü simgeler. Bu işaret ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini, tapınakları, güçlü ve statüsü yüksek insan mezarlarını simgeler. Boğa aynı zamanda türeyişin  sembol&...

 • Ok İşaretleri

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

  Oklar dört çeşitte görülebilir. Ancak Türk Boyları da bu okları damga şeklinde  kullanmışlardır. Okların define olup olmadığına dair bölgenin tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Ok savaş silahı ve yön belirtme işaretidir. Türklere ait değilse kesin de...

 • Nal İşaretleri

  Eklenme 06 Mart 2012 Ekleyen yonetim

    Çeşitli NAL Yorumları:- Nal işareti genellikle Ermeni halkı tarafından kullanılan bir işarettir. Ermeniler bu işareti kullanırke kesinlikle işaretin hemen yanına defineyi gömmemişlerdir.- Nal atın ayağına çakılan bir materyal olduğundan atın geçtiği güzergaht...